Téigh ar ais chuig leathanach innéacs
theagasc ealáine agus deartha
Téigh ar ais chuig www.andrewnewland.com
Clár ranganna Téigh ar ais chuig leathanach innéacs theagasc ealaíne & deartha
i Sráid
na Cathrach
Foirmeacha
cláirithe
Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le péintéireacht & líníocht
Gheobhaidh tú sa chuid seo den láithreán sonraí faoi ranganna líníochta agus péintéireachta.
Cliceáil ar theideal an chúrsa chuí thíos.

Sidheán, Cill Mháille, Inis, Co.an Chláir, Éire. Teagmháil ríomhphoist
Fón: (065) 6839383 (Idirnáisiúnta: +353 65 6839383) Fón soghluaiste: (086) 8074125 (Idirnáisiúnta: +353 86 8074125)
Is le Andrew Newland cóipcheart na saothar ar an láithreán seo. Ní cheadaítear iad a úsáid gan chead ón ealaíontóir

Téigh chuig an chuid den láithreán ag plé le léaráidí & dearadh
Téigh ar ais chuig clár cinn Andrew Newland

Beidh na ranganna líníochta agus péintéireachta mar leanas ar siúl ag Andrew Newland le linn théarma an earraigh 2019 mar chuid de chlár ranganna chaitheamh aimsire Bhord Oideachais & Oiliúna Luimnigh agus An Chlair i Sráid na Cathrach. Cliceáil ar an gcúrsa thíos chun sonraí an chúrsa a fheiceáil.

Líníocht & péintéireacht i Sráid na Cathrach
Oíche Dhéardaoin, ag tosú 7 Feabhra 2019, 7.30 - 9.30 pm, le haghaidh 8 seachtaine.
In Ionad Acmhainne Iarthar an Chláir, Bóthar an tSoghmais, Sráid na Cathrach.

Beidh fáilte roimh thosaitheoirí agus roimh fheabhsaitheoirí chuig an rang seo.
Tá fáilte roimh chách, go háirithe roimh mhic léinn nua. Tá an t-atmaisféar cairdiúil agus tá an bhéim ar thaitneamh a bhaint as na ranganna.
Beidh na ranganna trí Bhéarla, ach beidh fáilte roimh dhaoine a bhfuil teagasc trí Ghaeilge uathu.

Reachtáilfear na ranganna seo in éineacht leis an gclár ranganna oíche ag Coláiste Pobail na hInse.
Nasc chuig liosta de ranganna oíche atá Coláiste Pobail na hInse ag reáchtáil


The Art & Craft Co
Nasc chuig The Art & Craft Co, soláthraí ábhar ealaíne in Inis